Tag Archives: tennisalbue

Kan en kiropraktor hjelpe med dette, da…?
Nylig kom jeg i snakk med en fysioterapeut som lurte på hvorfor pasienter med tennisalbue gikk til kiropraktor. Manipulasjonsbehandling hjelper da ikke på dette...?  Spørsmålet er relevant, fordi det bekrefter at vi kiropraktorer er dårlige på å formidle hvilken rolle vi spiller i forhold til utredning og behandling av alle områder av bevegelsesapparatet. Vi har dessverre gitt inntrykk av at kiropraktikk er ensbetydende med manipulasjonsbehandling, og har dermed flyttet fokus bort fra vår viktige rolle som primærkontakt i helsevesenet. La meg starte med å si at en kiropraktisk konsultasjon ikke er ensbetydende med manipulasjonsbehandling. Manipulasjon...
Read more
Kroniske muskel- eller seneproblemer?

Kroniske muskel- eller seneproblemer?

Har du kroniske seneproblemer (betennelser/tendinopatier) eller muskelplager som ikke har blitt bedre av annen behandling? Da bør du lese litt videre... Selv om kiropraktorer tradisjonelt sett er forbundet med leddbehandling, bruker vi i dag flere teknikker som fokuserer på muskler og bindevev. Instrument assistert bløtvevsmobilisering har vist seg å være et viktig og utslagsgivende tillegg til den kiropraktiske behandlingen ved mange tilstander. Instrument assistert bløtvevsmobilisering (IASTM) er en behandlingsmetode med økende interesse, både i USA og i Europa. Metoden...
Read more