Behandling av Svimmelhet

Svimmelhet er en opplevelse der man blir desorientet i forhold til omgivelsene. Det kan skape en følelse av at omgivelsene eller en selv beveger seg, noe som igjen kan føre til ustødighet, fall og kvalme.

Akutt svimmelhet kan være meget skremmende og funksjonshemmende der man i verste fall ikke kan gå eller stå oppreist uten å falle. Selv mildere typer svimmelhet vil være utmattende, og man vil ofte ha problemer med normal daglig aktivitet.

Vanlige årsaker til svimmelhet er:
  • Krystallsyke
  • Virus på balansenerven (vestibulær nevritt)
  • Ménière´s sykdom
  • Nakkesvimmelhet
  • Alvorlig patologisk sykdom

For å finne årsaken til svimmelheten er det viktig at man raskt tar kontakt med autorisert helsepersonell som har erfaring med dette. Det aller viktigste er først og fremst å utelukke at det er snakk om alvorlig sykdom, eller å henvise videre umiddelbart ved behov.

Krystallsyke

Den vanligste årsaken til akutt svimmelhet er krystallsyke. Dette er ikke farlig, men kan virke veldig skremmende ettersom man i enkelte stillinger kan få følelsen av at man beveger seg selv om man er i ro. Heldigvis er krystallsyken som regel mulig å diagnostiere med høy sikkerhet. Både forskning og klinisk erfaring tilsier også at behandling av dette er effektivt og bør gjøres så snart som mulig.

Sliter du med svimmelhet?

Her på Life Kiropraktikk har vi utstyr og kompetanse til å diagnostisere og behandle krystallsyke og andre typer svimmelhet. Dersom du har spørsmål, kan du sende mail til per@lifekiropraktikk.no. Timebestilling gjøres på telefon 69 87 80 80, eller online via vår nettside, www.lifekiropraktikk.no.