Barn og Kiropraktikk

LIFE (7)

HVORFOR TRENGER BARN KIROPRAKTIKK?

Det er en økende mengde forskning som tilsier at barn i større grad lider av kroniske muskel- og skjelett smerter enn tidligere. Dette kan ha flere årsaker som bl.a lang skjerm-tid, mindre aktivitet/lek og forsinkelser i motorisk utvikling. Det viktige er at disse problemene blir behandlet tidlig slik at barnet’s helse og utvikling kan bli best mulig senere i livet. Det er nødvendig å ha et helhetlig perspektiv når man behandler barn med smerter og/eller forsinkelser i utviklingen. (1)

 

KIROPRAKTIKK OG MOTORISK UTVIKLING

Utvikler barnet ditt seg optimalt? Det kan være vanskelig for foreldre å vite om det er forsinkelser i barnet’s utvikling. Alle barn er litt forskjellige og når milestenene i varierende aldre. Det er alikevel veldig viktig å identifisere tidlig om det er forsinkelser i barnets motoriske eller sosiale utvikling slik at behandling/terapi kan starte så fort som mulig. Det er en klar sammenheng mellom forsinkelser i motorisk utvikling og barnets aktivitetsnivå og fysiske helse senere i livet (2, 3, 4).

Forskning viser at terapi for forsinkelser i barns utvikling gir best resultat dersom man starter før barnet er 12mnd og terapien er fullført innen barnet er 6 år. (5)

Dersom du vil ha rådføring eller en undersøkelse av dine barn, kan du ta kontakt med Life Kiropraktikk på 69 87 80 80 eller post@lifekiropraktikk.no

 

1: Connely M, Schanberg L, Latest developments in the assessment and management of chronic musculoskeletal pain syndromes in children,  Current Opinion in Rheumatology: Sept 2006; Vol 18, Issue 5: 496-502

2. Ridgway CL, et al. Birth Size, Infant Weight Gain, and Motor Development Influence Adult Physical Performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2009; 41:1212-1221

3.Barnett, L.M., et al. Does childhood Motor Skill Proficiency Predict Adolsecent Fitness? Medicine & Science in Sports & Exercise 2008; 40: 2137-2144

4: Wrotniak BH et al. The relationship between motor proficiency and physical activity in children, Pediatrics 2006; 118: e1758-e1765

5: Riethmuller A, et. al. Efficacy of interventions to improve motor development in Young children: a systematic review, Pediatrics 2009;124:e782-e792.