Muskel og skjelett-plager

musculoskeletal-and-pain

Når du først går til kiropraktoren kan du regne med å bli grundig undersøkt slik at vi kan finne ut hva som er årsaken til dine plager. Vi prøver også å finne ut om det er noen underliggende faktorer som kan ha forårsaket problemene. Deretter forklarer vi hva som kan gjøres for å hjelpe deg. Det er ofte flere muligheter for hvordan du kan bli bedre og vi vil sammen med deg utarbeide en plan som er best i akkurat ditt tilfelle. Ved behov henviser vi til billed-diagnostikk eller spesialist for videre utredning.

En kiropraktisk behandling på Life har ofte flere komponenter. Det kan innebære tøying, triggerpunkt behandling, styrke-øvelser og selvfølgelig kiropraktiske ledd-behandlinger. Her på Life bruker vi også flere skånsomme teknikker for å oppnå god bevegelse og balanse i bevegelsesapparatet og i nervesystemet.

Kiropraktikk er en trygg og effektiv behandlingsform for muskel og skjelett lidelser. Norske kiropraktorer har en 5 årig Univeristets-utdannelse og deretter 1 år som turnus før de er offentlig godkjente. Kiropraktorer får da en offentlig autorisasjon og også lov til å sykemelde opp til 12 uker, henvise pasienter til billed-diagnostikk og også henvise til spesialister som ortoped og nevrolog dersom dette viser seg å være nødvendig.

Kiropraktorer er derfor et godt sted å starte dersom du har smerter eller andre plager i bevegelses-apparatet.