Life Kiropraktikk

koru1

På Life Kiropraktikk har vi fokus på helse, bevegelse og konstant forbedring.  Vi har alle sjansen til å sette nye målsetninger vi kan jobbe mot.  Enten det er eldre som vil kunne gå tur hver dag, idrettsutøvere som vil yte mer på sports-arenaen eller mennesker som vil frigjøre seg fra smerte og andre begrensninger som hindrer et aktivt liv der helse kan stå i fokus.

Vårt symbol er en “Koru” som betegner en bregne som blomstrer.  I den tradisjonelle Maori-kulturen i New Zealand symboliserer dette nytt liv, nye begynnelser og kontinuerlig bevegelse.  Vi håper å kunne hjelpe våre pasienter mot et liv i aktivitet.  Optimal bevegelse er viktig i alle stadier av livet; fra motorisk utvikling i første leveår, mestring og vekst i ten-årene og mobilitet og helse i aldersommen.  Vårt aktivitets-nivå er viktig både for utvikling i barndommen og generell helse som voksne. Blandt de eldre er beveglighet nøkkelen til selvstendighet.

Per-Øyvind og Karen gir en personlig tilpasset behandling. I tillegg til tradisjonell kiropraktisk manipulasjons-behandling tar de også i bruk mer skånsomme teknikker som Sacro-Occipital Technique (SOT) og Aktivator. Disse teknikkene er spesielt egnet for spedbarn/barn og andre pasienter der manipulasjonsbehandling er uegnet eller uønsket.  En bred erfaring i kiropraktiske teknikker gjør det mulig å finne ut hvordan hver enkelt pasient får best resultat og dermed tilpasse behandlingen deretter.