Den siste tiden har det kommet frem flere og flere historier om pasienter som har slitt i lengre tid med svimmelhet uten å få klar diagnose eller god hjelp. Mange av disse har krystallsyke som kan være relativt enkelt å behandle dersom korrekt diagnose kan stilles.
Krystallsyke
Krystallsyke er den vanligste årsaken til svimmelhet, og kan arte seg på mange måter. En typisk akutt presentasjon er at man snur seg til siden i sengen og får en forferdelig følelse av at rommet...
Read more