Kan en kiropraktor hjelpe med dette, da…?

Nylig kom jeg i snakk med en fysioterapeut som lurte på hvorfor pasienter med tennisalbue gikk til kiropraktor. Manipulasjonsbehandling hjelper da ikke på dette…?  Spørsmålet er relevant, fordi det bekrefter at vi kiropraktorer er dårlige på å formidle hvilken rolle vi spiller i forhold til utredning og behandling av alle områder av bevegelsesapparatet. Vi har dessverre gitt inntrykk av at kiropraktikk er ensbetydende med manipulasjonsbehandling, og har dermed flyttet fokus bort fra vår viktige rolle som primærkontakt i helsevesenet.

La meg starte med å si at en kiropraktisk konsultasjon ikke er ensbetydende med manipulasjonsbehandling. Manipulasjon er ett av mange verktøy vi bruker som en del vår behandling, men det er langt fra det eneste, og det benyttes heller ikke på alle. De aller fleste kiropraktorer bruker forskjellige bløtvevsteknikker, i tillegg til å gi råd om øvelser. Jeg for min del hadde rehabilitering/opptrening på timeplanen i to år under min kiropraktor utdannelse, og bruker dette aktivt i min praksis. Mange bruker i tillegg hjelpemidler som trykkbølge, laser og behandling med nåler.

Et enda viktigere poeng er at vi som kiropraktorer er primærkontakt for muskel – og skjelettlidelser. Det vil si at du som pasient kan komme til oss uten henvisning, og vi vil etter en grundig undersøkelse avgjøre om du bør henvises til MR/røntgen/CT, sendes videre til spesialist, eller om du kan behandles hos oss. Vi kan også gi sykemelding i opptil 12 uker, for muskel – og skjelett plager.

Personlig liker jeg å holde fastlegen din informert om hvordan det går med deg. En god kommunikasjon med fastlege gjør at de beholder oversikten over din helsesituasjon, samtidig som de enkelt kan involveres vet et eventuelt forlenget sykdomsforløp. Et tett samspill mellom alle involverte, gjør at du får en mer helhetlig behandling, og kan føle deg trygg på at du blir ivaretatt på best mulig måte.

En kiropraktor kan hjelpe på så mange områder. Jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med oss kiropraktorer neste gang du har smerter i kropp og ledd. Bruk oss som et startsted dersom du vil ha en utredning, og en personlig tilpasset behandling for din kropp.

Vi bryr oss om hele deg.

Per-Øyvind Granlund

Relaterte saker

No Comments Yet.

Leave a reply