I Norge er det bare 1% av babyer som aldri blir ammet. Etter en måned blir fortsatt hele 90% ammet. Etter dette går tallene fort nedover. Blant fire måneder gamle babyter blir 44% ammet, og blant seks måneder gamle blir 7% ammet[i]. WHO anbefaler fullamming frem til barnet er 6mnd[ii]. Hvorfor slutter mange kvinner å amme så tidlig? De fleste kvinner ønsker nok å amme babyene sine, men noen opplever utfordringer fra begynnelsen av. Dette kan føre...
Read more